เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปมอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ ๆ ละ 48 กิโลกรัมน้ำมันพืชจำนวน 2 ลัง ๆ ละ 12 ขวด รวม 24 ขวด พร้อมขนมเอลเซ่เค้ก จำนวน 12 กล่อง ๆ ละ 24 ชิ้น ให้แก่หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ  วัดควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายนิมิตร วงศ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  เป็นตัวแทนรับมอบฯ