เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยนางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2564ณ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี