เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 ธันวาคม 2563เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วย นางสมจิตร์  สร้อยสำโรง  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร /ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วย ผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 64 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต  19,200 ซีซี
2.บริจาคดวงตา  7  ราย
3. บริจาคอวัยวะ 2  ราย
ณ ลานอเนกประสงค์ ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร