เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ที่ปรึกษาฯ  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางดวงปริชาต เพชรรัตน์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและผู้ใหญ่บ้าน  ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมราย นายสมเจตน์ เล่งระบำ อายุ 57 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 208   หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เนื่องด้วย นายสมเจตน์ฯ มีอาชีพรับจ้างมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช่จ่ายและมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นโรคหอบ ไม่มีปอด ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท  ให้แก่  นายสมเจตน์ เล่งระบำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น