เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหนองฉลอง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดตรอยนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการแพทย์ ตรวจคัดกรองโรคทั่วไป
2. การฝึกอาชีพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
3. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
4. บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
5. บริการตัดผม
6. ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง
8. การให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำหมันสัตว์
9. ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
10. ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการต่างๆ
พร้อมนี้ ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้พะยูง จำนวน 30 ต้น และเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง จำนวน 2 ราย