เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอลี้ รายเด็กชายอติยุต ยอดไพรอวยพร บ้านศรีวิชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัว เครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอลี้ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่รพ. สต. ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ร่วมลงพื้นที่