เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อออกปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ร่วมทั้งจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมทั้งออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอศรีมหาโพธิ ผู้แทนทหาร ผู้แทนตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในการนี้ นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะยากไร้ จำนวน 100 ชุด มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 121 ราย และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 185 ชิ้น ณ วัดหนองหูช้าง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี