เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย เหตุอัคคีภัย กรณี ครอบครัว นายวิชัย บุตตะโยธี บ้านเลขที่ 25/1 ถนนเเสงอรุณ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวรินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบชุด อุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด