เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการกาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี นางจีบ สิริโส ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
2.เยี่ยมผู้สูงอายุ 102 ปี นางเหลี่ยม ขำมาก ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
3.เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี นางสิน จับแก้ว ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 1,000 บาท
4.เยี่ยมผู้สูงอายุ 105 ปี นางกลม บุญกิม ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท