เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางเอรีญา ยินดีผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาลลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเงินสดเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น