เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อมอบที่นอนน้ำยางพารา จำนวน 4 ชุด
1. นายเติง สุรินทร์ ตำบลริมใต้
2. นางพินิจตรา ปันติ๊บ ตำบลริมเหนือ
3. นายคำอ้าย ผิวขาว ตำบลแม่แรม
4. นางสาวลอด อิทร์รัตน์ ตำบลโป่งแยงให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอแม่ริมพร้อมมอบของยังชีพและเงินสมทบ เพื่อใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอแม่ริม