เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
–  เวลา 08.30 น   นายกอบชัย บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ   นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอหนองบัวแดง  เยี่ยมราษฎร ผู้ยากไรั  รายนางกลม หาวิชา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 4  และนางแสวง เปรมชาติ  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 4 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง  ตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

– เวลา 10.00 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวอ้อยใจ บุญคำเรือง นายอำเภอซับใหญ่ ออกเยี่ยมตามโครงการ “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ผู้ป่วย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอซับใหญ่ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นางสาวประนอม เชษฐ์ขุนทด อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ มีโรคประจำตัวเป็นความดัน ปวดหัวเข่า และเลี้ยงดูหลาน ทั้งหมด 5 คน รายได้จากลูกสาวไปทำงานที่ต่างจังหวัดส่งให้แต่ละเดือน
2.นายไพบูลย์ พลเสนา อายุ 17 ปี (พี่) / เด็กชายวุฒิชัย ใจยิ้ม อายุ 14 ปี (น้อง) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 8 บ้านตะโกทอง ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  โรคประจำตัว โรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง มีความพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งพี่/น้อง ปัจจุบัน นางธิดา พลเสนา (ย่า) เป็นผู้ดูแล
3.นายแหล่ มีมาก อายุ 71 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 8 บ้านตะโกทอง ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ปัจจุบัน นางติ้น เลียบขุนทด (น้องสาว) เป็นผู้ดูแล
4.นางพุ่ม เลียบขุนทด อายุ 84 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (หลังโคร่งเดินลำบาก ระดับ3) อาศัยอยู่บ้านกับหลานชาย (คู่สมรสและบุตรสาวเสียชีวิต)
5.นางสาวพร้อม นุ่มขุนทด อายุ 90 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14 บ้านซับใหม่ หมู่ 6 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  ผู้สูงอายุมีความพิการตาบอดทั้งสองข้าง ปัจจุบัน นางศิริ มะเดื่อชุมพร เป็นผู้ดูแล