เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายเอกรัฐ หสีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และประธานฯ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง
โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอบ้านราวปลา
หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ตามโครงการ ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ” จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งมอบถุงธาน้ำใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป