เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้กิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” จำนวน 3 ราย ดังนี้
รายที่ 1 ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวจันทิมา เขียวไข่กา บ้านเลขที่ 14/13 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
รายที่ 2 ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางทองแท้ สัจจานุสรณ์ บ้านเลขที่ 29/9 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
รายที่ 3 ผู้ประสบวาตภัย รายนายนัตพล พลศรี บ้านเลขที่ 206/2 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท