เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร แพทย์ตำบลบางกระเจ้า ทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านชายทะเล ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ รายนางบรรจง โพธิทอง อายุ 89 ปี เลขที่ 65 หมู่ที่ 7ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมจากทีมอาสากาชาด และแรงงานสร้างจากช่างก่อสร้างจิตอาสาตำบลบางกระเจ้า