เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการกาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2564 และโครงการ”วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ตำบลสระขวัญ ดังนี้
1. นายแสวง พรมมี บ้านเลขที่ 171 หมู่ 14 อายุ 82 ปี
2. นายฉวี กุดคำ บ้านเลขที่172 หมู่ 14 อายุ 86 ปี
3. นางทอง สุขกะเสริม บ้านเลขที่ 5 หมู่ 14 อายุ 92 ปี
4. นางเล็ก โถทอง อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ 14 อายุ 81 ปี
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค-บริโภค รายละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น รายละ 2,000 บาท