เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองหล่ม ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เพื่อให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย นางสาวรุ่งนภา เผ่าตัน อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา