เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ส่วนราชการอำเภอจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมออกเยี่ยมบรรเทาทุกข์ราษฎร “ ประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง” เนื่องใน ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” รายของนายทองสุข เงางาม ราษฎรบ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019