เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอำเภอชาติตระการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครัวเรือน
ราย นางเลื่อน เหล่ามา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 208 หมูที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน
ราย นายแต ดีอาน อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน

และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ครัวเรือน
ราย นางบุญตา ภูสิตตา อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน
ราย นางพัน ฟองจางวาง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน
ราย นายทองคำ สีแสง อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน
และเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท กับทุกครอบครัว