เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น ทำความสะอาด  และเก็บเมล็ดพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
ทั้งนี้ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เลขานุการฯ เหรัญญิกฯ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน 1 ราย