เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภออินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 120 ราย ได้โลหิต 88 ราย บริจาคดวงตา  1  ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย และบริจาคร่างกาย 2 รายพร้อมทั้งแจกจ่ายผักกาดดองและยากันยุง ให้กับผู้มาบริจาคโลหิตทุกราย