เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการกาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศจำนวน 10 รายดังนี้
1. เยี่ยมผู้สูงอายุ 101 ปี นายพิมพ์ สุรินทราช ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
2. เยี่ยมผู้สูงอายุ 105 ปี นางชัน มุกดา ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
3. เยี่ยมผู้ยากไร้ นางสาวเอื้อย บดีรัฐ อายุ 40 ปี ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
4. เยี่ยมผู้สูงอายุ 104 ปี นายเถา โชติมล ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
5. เยี่ยมผู้สูงอายุ 101 ปี นางแถม มั่นคำ ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 1,000 บาท
6. เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี นางทอด สวาชนุช ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
7. เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี นางฉลอง ทรัพย์เมือง ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 1,000 บาท
8. เยี่ยมผู้สูงอายุ 103 ปี นางจู เณรเอี่ยม ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 1,000 บาท
9. เยี่ยมผู้ยากไร้ นางนภาพร ปั้นงาม ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 2,000 บาท
10. เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี นางรวย แย้มทุ่ง ได้มอบถุงธารน้ำใจ ผ้าห่ม และมอบเงิน 1,000 บาท