เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ประชุมติดตามเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง นายอดิศร บุญปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เนื่องด้วยในพื้นที่ ตำบลแม่จัน และตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง มีโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาน จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่
– โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ,ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร ,ห้องเรียนสาขาทิโพจิ ,ห้องเรียนสาขานุโพ ,โรงเรียนบ้านกล้อทอ
– โรงเรียน ตชด.เลตองคุ ,โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (บ้านหม่องกั๊วะ) ห้องเรียนสาขาทีจอซี
– โรงเรียนบ้านแม่กลองคี
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จำนวน 310 คน ซึ่งปัญหามาจาก นักเรียนจำพยัญชนะไม่ได้ ,นักเรียนจำสระ และแยกสระเสียงสั้น เสียงยาวไม่ได้ ,นักเรียนไม่รู้จักมาตราตัวสะกด และนักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ทั้งนี้ นอกจากการเปิดห้องเรียนสาขาเพื่อสอนเสริม ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น ใช้บัตรคำ และบัตรภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียนจำได้ดีขึ้นใช้เกม และเพลง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความกระตือรือร้นในการเรียน และใช้ใบงาน เพื่อทบทวนเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ ให้กับบุคลากรสถานศึกษาในพื้นที่ ให้ตั้งคณะทำงานในระดับโรงเรียน และรับสมัครอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อให้ผู้ที่มีจิตอาสา และมีความรู้ความสามารถ เข้ามาสอนเด็กในโรงเรียน ซึ่งสภากาชาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบไฟฉาย ให้กับนักเรียน อีกด้วย

Tags: ตาก