เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯ และนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ตามนโยบายสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด
โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง ปลัดอำเภออุ้มผาง สาธารณสุขอำเภอ นายกอบต. และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง ได้เดินทางไปบ้านเลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง ร่วมเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจผู้พิการยากไร้ราย นางสาวปริฉัตร กันทจักร อายุ 21 ปี อาศัยอยู่กับครอบครัวและยายช่วยดูแล เป็นผู้พิการมาตั้งแต่กำเนิด ประเภทความพิการทางสติปัญญา ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการและรายได้จากพ่อเป็นหลัก รายได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป