เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่พร้อม สสอ. เชียงคาน / พมจ. เลย / อำเภอเชียงคาน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่ายติดเตียง ยากไร้ จำนวน 3 ราย
1.  นางพัน ธรรมาภา อายุ 78 ปี ที่อยู่ 21/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง CKD         
2. นายมนตรี ทิพย์บุญธรรม อายุ 41 ปี ที่อยู่ 23/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวมีฐานะยากจน  เพื่อลดการเป็นแผลกดทับ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบที่นอนลม จำนวน 1 อัน แก่ครอบครัวดังกล่าว         
3. นางสุวรรณ แสงดา อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ 3 ตำบลนาช่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีโรคประจำตัว คือ เบาหวานและไตเสื่อม สุขภาพไม่แข็งแรง บุตรสาวเสียชีวิตจากการคลอดบุตร ทำให้ต้องดูแล เลี้ยงดูหลานแฝด
ในการนี้ เหล่ากาชาดมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ครอบครัวละ  2,000 บาท พร้อมถุงเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ ครอบครัวดังกล่าว