เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ประจำอำเภอลำสนธิ ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ราย นายสมชาย ประเสริฐพงษ์ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินบรรเทาทุกข์ ในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ปลัดอำเภอลำสนธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ  และผู้นำชุมชน ร่วมให้ความช่วยเหลือ