เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอเมืองระยอง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง ปลัดอำเภอ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ณ ตำบลน้ำคอก จำนวน 3 ราย และตำบลเพ จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. ครอบครัว ด.ช.อาทิตย์ มะหะหมัด อายุ 11 ปี ต.น้ำคอก
2. ครอบครัว ด.ช.วรวุฒิ เถาว์ทรัพย์ อายุ 7 ปี ต.น้ำคอก
3. ครอบครัว น.ส.เมษิตา อัขดุลลอ อายุ 16 ปี ต.น้ำคอก
4. ครอบครัว นายสุริยะ ปิวิถะ อายุ 50 ปี ต.เพ
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้ที่จำเป็นใช้ในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น