เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดลำทราย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” พร้อมด้วยนางรชยา  ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางนันทกร บุญสร้อย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และ นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงาน                 
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 200 ชุด  มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบน้ำตาล ทรายให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น