เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนริศรา ธีรบดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ภริยานายอำเภอกัลยาณิวัฒนา) ออกหน่วย “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนถุงธารน้ำใจและสิ่งของเยี่ยม