เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์   รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  นายอำเภอหนองม่วง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง สาธารณสุขตำบลบ่อทอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้พิการ ราย เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ้มทอง บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป