เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี สาธารณสุขตำบล ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางเขียน ภิกขุณี อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยบ้านได้รับความเสียหายจากสาเหตุไฟไหม้บางส่วน เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนต่อไป