เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตามนโยบายของสภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยให้การช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม  จำนวน 12 อำเภอ
นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม  อำเภอบ้านแพงและสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง  ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือ นางโส  พรหมสี  อายุ 77 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังมีปัญหาทางการได้ยิน  มีเพียงรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงช่วยส่งข้าวส่งน้ำ  ณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนมโดยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท  เครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 500 บาท