เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางระเบียบ ร่มไทรทอง  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ราย
ได้แก่ นางคนึงหา  วารีขันธ์  อายุ 68 ปี  อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่  75 ม. 13   ต. กุดสิมคุ้มเก่า อ.เขาวง  จ.กาฬสินธุ์ ป่วยเป็นโรคเลือดเลี้ยงสมองและหัวใจไม่เพียงพอ และโรคกระเพาะอาหาร แขนข้างซ้ายผ่าตัดเสริมเหล็ก/แขนข้างขวาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อาศัยอยู่กับสามีเพียงลำพัง ไม่มีบุตร
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มและสิ่งของจำเป็น พร้อมสงเคราะห์เงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับครัวเรือนดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสงเคราะห์ราษฎรที่มีฐานะยากจน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์