เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ได้โลหิตจำนวน 33 ราย/ยูนิต คิดเป็น 14,850 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 4 ราย ร่างกาย 1 ราย โดยได้รับความร่วมมือจาก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง เป็นอย่างดียิ่ง วันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 100 ชิ้น เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้