เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.00 น.  ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขา สามสิบหาบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” พร้อมด้วยนางรชยา  ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา  นายประชุม จันทร์มา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  และ ส.ต.ท.ปรีดา อุปสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ คณะเหล่ากาชาดจังหสวัดกาญจนบุรี คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงาน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 200 ชุด  มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบน้ำตาล ทรายให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น