เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยโดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย และกรรมการ / สมาชิก ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลเลย มีผู้บริหาร / หน.สนง./หน.ส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 69 ยูนิต ได้โลหิต จำนวน 31,050 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 4 ราย

Tags: เลย