เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus Blood Donation, More Blood More Lives) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน  36 ราย  ได้โลหิต จำนวน 15,000 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่  จำนวน 7 ราย                            
2. ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน 18 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ  จำนวน 17 ราย