เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนิภา สุขแจ่มใส นายกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 33 ราย/ยูนิต ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 7 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) อย่างเคร่งครัด