เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ห้องประชุม  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 60 รายได้รับโลหิต  จำนวน 56 ยูนิต  (คิดเป็น 19,600 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  
จำนวน 4 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 2 ราย