เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2563​ เป็นต้นไป นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมยา ศรีขาวรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ. ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา. 2. เมษายน. 2563

– โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดฯ จัดกิจกรรม” วันกาชาด​ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ด้วยการมอบบ้านที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นายสวน พันธ์คำ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดฯและส่วนราชการ หน่วยงาน ต่าง ๆ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค- บริโภคให้กับผู้ที่ได้รับมอบบ้าน เช่น พัดลม กระทะไฟฟ้า ที่นอน ผ้าห่ม หม้อหุงข้าว ผักสวนครัว​ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบไม้เท้าก้านร่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่จำเป็นต้องใช้ไม้เท้า เพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้สะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 10 ราย
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธี และนายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอโนนคูณ กล่าวรายงาน. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย