เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น, นางศศวรรณ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมจัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจนการสงเคราะห์และช่วยเหลือในเบื้องต้น กลุ่มผู้เปราะบางในสังคมหรือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ
โดยกิจกรรมฯ เริ่มจากอำเภอชุมแพ ได้มอบกล่องปันน้ำใจประกอบด้วยเครื่องอุปโภค/บริโภคให้แก่ผู้ปราะบางในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลโนนอุดม จำนวน 4 ราย และมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ รายนางสาวหนูน่วม จันทร์แสง ต่อมา ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอชุมแพ จำนวน 399 ผืน พร้อมทั้งรับมอบไข่ไก่ จำนวน 3,900 ฟอง จากบริษัทชีพีและปศุสัตว์อำเภอชุมแพ เพื่อส่งมอบต่อให้ ครัวเรือนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น และมอบรถจักยานให้แก่ครัวเรือนคู่เสี่ยวฯ จำนวน 4 คัน

หลังจากนั้นเดินทางไปที่หอประชุมอำเภอสีชมพู มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 145 ผืน และกล่องปันน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 80 ราย นอกจากนี้ยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 ครัวเรือน รายนายจำลอง สุวรรณธรรมมา และ นายคิง ศรีโสภา รวมเป็นเงิน 20,000 บาท อีกด้วย