เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติศักดิ์. ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางพรศรี. ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ,คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ รายนายโยธิน. บุญศิริ
อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 94 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ,มอบรถวิลแชร์ 1 คัน พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบถุงยังชีพ 1 ถุง เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นโดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ