เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองชื่น อายุ 4 ปี พิการทางสติปัญญาและร่างกาย ซึ่งอยู่ในความดูแลของป้าและย่า ความเป็นอยู่ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 89/1 ม.7 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป