เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ คณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนค่าอาหารผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2,000 บาท ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์