เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม  2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบ
ปัญหาทางสังคมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์   จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน ธันวาคม แก่ นายเสกสรร  นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32   หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป