เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ผบก.ภ.จว.ปจ. รอง ผอ.รมน.จ.ปจ. (ท)​ หน.ส่วนราชการ นายอำเภอกบินทร์บุรี จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะ ในการเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ และด้อยโอกาส พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ และด้อยโอกาส  จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านนางเลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี