เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, สนง.ปภ.สค., สนง.พมจ.สค., อปค.ในท้องที่ และคณะกาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไว้บรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และพิจารณาซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้อยู่ได้สมควรตามอัตภาพ และปลอดภัยต่อการถูกล่วงละเมิดเด็กในครัวเรือนดังกล่าว ณ พื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร