เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร/ อปค.ในท้องที่ และสนง.พมจ.สค. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งได้รับการประสานจากจังหวัดสมุทรสาครกรณี ด.ญ.หลิว (นามสมมุติ) ได้เขียนหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความว่าครอบครัวไม่มีรายได้ที่แน่นอน บ้านทรุดโทรมประสงค์ปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้ข้อเท็จจริงว่าสภาพบ้านมีความทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กหญิงจริง และมีผู้อยู่อาศัย 3 คน มีเพียงบิดาของ ด.ญ.หลิว ที่หาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น เหล่ากาชาดฯจึงพิจารณาปรับสภาพที่อยู่อาศัย และห้องสุขา พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ณ หมู่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร