เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง ,รพ.สต.บ้านคำบิด, อบต.วาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล ตำบลหนองลาด และตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมเกียรติ เหมะธุลิน อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 300 หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
2. นางบุญมา สันประภา อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด : ผู้ป่วยติดเตียง/โรคเก๊าท์ และพาร์กินสัน
3. นายอัมพร สันประภา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด : ผู้ป่วยติดเตียง/โรคพาร์กินสัน
4. นางไปร่ ฤทธิธรรม อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลคำบ่อ : ผู้ป่วยติดเตียง/โรคอัลไซเมอร์
5. นายประสิทธิ คุณศักดิ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ตำบลคำบ่อ : ผู้พิการ ขาขวาขาด โดยร้องขอเปลี่ยนขาเทียมให้ใหม่ เนื่องจากขาเทียมเดิมชำรุด เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน
ซึ่ง รพ.สต.บ้านคำบิด จะเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด แพมเพิส จำนวน 3 ห่อ ที่นอนปิคนิค 1 ผืน ไข่ไก่ 4 แผง น้ำดื่ม จำนวน 4 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 5 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชิ้น ให้กับผู้ป่วย/ผู้พิการ และครอบครัวดังกล่าว