เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย   นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นางสมจิตร์  สร้อยสำโรง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วย นายอำเภอดอนตาล ส่วนราชการต่างๆของอำเภอดอนตาล ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 156 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 46,800 ซีซี
2.บริจาคดวงตา  21 ราย
3. บริจาคอวัยวะ  21 ราย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร